Trang chủ >> Thông báo tuyển dụng

 • Đơn hàng: Đúc nhựa - thực tập sinh Nhật Bản

  Cập nhật: 10/04/2016

  Công ty Sông Hồng  thông báo tuyển dụng 10 Nữ thực tập sinh.

  Ngành nghề: Đúc nhựa tại Shizuoka - Nhật Bản.

  Công ty tiếp nhận: Công ty MGR

  [Chi tiết...]

  Video

 • Hỗ trợ trực tuyến

  Hiệp Hội Xuất Khẩu Lao Động

  Hiệp Hội Xuất Khẩu Lao Động

  Cục Quản Lý Lao Động Nước Ngoài

  Cục Quản Lý Lao Động Nước Ngoài