Trang chủ >> May mặc

 • Tuyển 27 Nữ thực tập sinh May mặc ( May Bozana) tại Osaka - Nhật Bản. Thi tuyển ngày 22/04/2016.

  Cập nhật: 10/04/2016

  Công ty Sông Hồng  thông báo tuyển dụng 10 Nữ thực tập sinh.

  Ngành nghề: May mặc (may Bozana) tại Osaka - Nhật Bản.

  Thi tuyển ngày 22/04/2016

  [Chi tiết...]

  Video

 • Hỗ trợ trực tuyến

  Hiệp Hội Xuất Khẩu Lao Động

  Hiệp Hội Xuất Khẩu Lao Động

  Cục Quản Lý Lao Động Nước Ngoài

  Cục Quản Lý Lao Động Nước Ngoài